Úskalí při prodeji a koupi nemovitosti

Úskalí při prodeji a koupi nemovitosti

Prodej i koupě nemovitostí není jednoduchý proces. Před jeho podstoupením je potřeba zvážit všechny kroky vč. možných úskalí, které mohou při prodeji či koupi nastat. Rozhodl jsem se postupně Vás seznámit s jednotlivými úkony, které Vás potkají. Zároveň Vám poradit, jak se vyvarovat zbytečných chyb.

Aktuální list vlastnictví (LV)

Všechny informace lze získat na tzv. LV (listu vlastnictví). Tento list lze získat buď vzdáleně elektronicky ze serveru www.cuzk.cz, nebo návštěvou kamenné pobočky katastrálního úřadu. Vždy je velmi důležité, abyste si opatřili originál výpis a nespoléhali se pouze o tzv. náhledy do registru. Služba je sice placená, ale pouze tak získáte objektivní a ucelené informace.

Co tedy na daném LV můžeme zjistit?

Kdo všechno je majitelem nemovitosti a zda jeho vlastnické právo je pouze na něm samým. Například v případě SJM (společného jmění manželů) musí s prodejem nemovitosti souhlasit oba.

 Mohou se zde objevit i nejrůznější předkupní práva. I tyto informace tam bezpečně rozklíčujete.

 Získáte ucelenou představu o tom, zda na nemovitosti nevázne nějaké zástavní právo např. banky (zpravidla se jedná o hypoteční úvěry)

 Dalším často se vyskytujícím omezení jsou tzv. věcná břemena (dožití, sdílení společné cesty atd..)

 Velmi nepříjemné jsou i tzv. exekutorské plomby. Tato nepříjemnost sebou nese spousty zdlouhavých a komplikovaných řízení. Většinou to bohužel konči nemožnosti s nemovitostí nakládat – tzn. ani ji prodávat. Celý proces prodeje je potom řízen příslušným exekutorem, který se musí řídit příslušnými předpisy. Prodej takové nemovitosti může trvat i několik let.

 Předběžná opatření soudu. Toto omezení nastává v případě, kdy je nemovitost v majetku firmy (společnosti) a na tuto firmu byl podán návrh na konkurz. Prodej takové nemovitosti se pak řeší například veřejnou dražbou.

Pravdou je, že v LV jsou často zapsána nejrůznější zatížení nemovitostí, které už dávno nemusejí být aktuální, nebo zapsání naopak chybí. Může se jednat o chybějící kolaudace, změny bytových a nebytových prostor vč. jejího užívání atd.

S námi můžete mít jistotu. Proč?

  • Prověříme právní stav nemovitosti
  • Lustrujeme prodávajícího
David Dvořáček

David Dvořáček

Porovnejte nabídky

Porovnat